< Discover Uzhhorod | Užhorod – úvod

Užhorod – úvod

Užhorod – úvod

 

Ukrajinsky “Dobryj deň” maďarsky “Szia”», slovensky “Ahoj”, rusky “Zdravstvujte” – práve takto sa v Užhorode zdravia navzájom Užhorodčania.

Ak sa počas cestovania po Ukrajine pozorne pozriete na mapu, môžete si všimnúť veľa názvov dedín, obcí a miest. Je ich ozaj veľa! Každé z nich má svoju vlastnú históriu, mnohé z nich sa zapísali do pamäte a vyvolávajú zvýšený záujem turistov. Takýmto atraktívnym miestom je aj mesto Užhorod! Veď o Užhorode vedel celý civilizovaný svet už v 12. storočí!

Prvá zmienka o Užhorode sa nachádza v kronike o pôvode Maďarov Gesta Hungarorum, ktorá bola napísaná na rozhraní 12. – 13. st. anonymným notárom uhorského kráľa Belu III. Práve v nej sa hovorí o založení užhorodskej pevnosti v 9. storočí, presnejšie roku 895, keď starí Maďari na čele so svojimi vodcami Álmošom a jeho synom Arpádom zničili jedno z posledných slovanských hradísk s vojenským opevnením – pevnosť legendárneho grófa kapitána Laborca. S vytvorením Uhorského štátu sa tu koncom 10. a začiatkom 11. st. začína stavať hrad ako administratívne a obchodné centrum Užského komitátu (centrum Užskej župy).

Záznamy Al-Idrísí z roku 1154 sú najstarším písomným prameňom, v ktorom sa spomína Užhorod. Podľa historických dokumentov mesto od jeho prvej zmienky takmer do konca prvej svetovej vojny malo len jeden názov: Ungvar (modifikácie Hunkbar, Hungvar, Ongvar). Samotné slovo sa skladá zdvoch častí: “Ung” a “var”. Pokiaľ ide o druhú časť, vedci sú jednotní vo svojich názoroch o jej význame, lebo slovo “var” v maďarčine znamená “opevnenie, pevnosť, hrad”.

Užhorod, mesto na rieke Uh, je dnes administratívnym centrom Zakarpatskej oblasti a Užhorodského okresu. Mesto sa nachádza na hranici medzi Karpatskými horami a Panónskou panvou, takmer v srdci Európy, na hranici so Slovenskom, 785 km od Kyjeva, 330 km od Budapešti a približne 500 km od Bratislavy.

Zemepisné súradnice sú 48°40’severnej šírky, 22°15′ východnej dĺžky. Celková rozloha Užhorodu je takmer 40 hektárov, dĺžka mesta od severu k juhu je 7 km a od východu na západ 5 km. Väčšina územia sa nachádza v nížinnej oblasti a najvyšší bod mestajehora Veľká Dajbovecká v nadmorskej výške 244 m. Väčšia časť Užhorodu sa nachádza na pravom brehu (Straré mesto) a je o 15 – 20 %  väčšia než jeho ľavobrežná časť. Najdlhšia ulica v Užhorode je Sobranecká.

Geometrický stred mesta sa nachádza v oblasti námestia Sándora Petőfiho.

Dívajúc sa z vrcholu najvyššej hory sa môžete presvedčiť, že Užhorod je právom nazývaný “Zelené mesto v strede Európy”, pretože zelenú plochu mesta tvorí viac ako 770 hektárov. Okrem toho Užhorod zo všetkých strán obklopujú lesy. Spolu s miestnymi druhmi rôznych rastlín zdobí mesto početná zbierka 300 druhov exotických rastlín.

Teraz sa s Vami vrátime z doby legendárnej do doby historickej a prejdeme sa po uliciach mesta, aby ste sa s nimi mohli zoznámiť.

Našu 3-hodinovú prehliadku začíname z námestia Petőfiho, kam sa môžete jednoducho dostať z Mukačeva a Čopu. Tento objekt je označený v sprievodcovi pod číslom 1.

Odkaz na stiahnutie: Užhorod – úvod